Profesor Zdzisław Góralczyk złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji

Na zebraniu Zarządu Głównego oraz Oddziałów Terenowych TPPCH w dniu dzisiejszym Prezes Towarzystwa Profesor Zdzisław Góralczyk złożył rezygnację  z pełnionej dotychczas funkcji. Wydarzenie to zgodne jest z deklaracją Prezesa złożoną dwa lata temu podczas ostatniego walnego zebrania członków Towarzystwa. Nowym prezesem Towarzystwa została Agnieszka Wu Skawińska, prezes Oddziału Warszawskiego TPPCH. Profesor Zdzisław Góralczyk został honorowym Prezesem Towarzystwa.