O NAS

O NAS

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej jest jednym z najstarszych polskich towarzystw przyjaźni z innymi narodami. Niewiele pozostało już tego typu organizacji nastawionych na rozwijanie przyjaznych relacji, działających w sposób niekomercyjny. Wymienić można TPPCh na równi z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Japońskiej, Polsko-Arabskiej i kilkoma innymi, które nadal działają.

TPPCh przetrwało ostatnie lata dzięki zapałowi członków Towarzystwa, którzy mimo nie zawsze sprzyjającemu klimatowi, uparcie dążyli do popularyzacji bogatej kultury Państwa Środka w Polsce.

Podobnie jak Polska, Chiny doświadczają olbrzymich przemian w każdej dziedzinie życia. Bardzo interesujące jest obserwowanie tego procesu, a celem TPPCh jest ułatwianie poznawania i zrozumienia ich jakże interesującej odmienności, z której nadal tak niewiele dociera do naszego kraju.